Orde van Vlaamse Balies
Afdrukken
E-Mail deze pagina
Dienstenwet: verplichtingen voor elke advocaat

 

Op 30 april 2010 werden de dienstenwet van 26 maart 2010 (hierna: dienstenwet) en de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Die wetten bevatten de informatieverplichtingen waaraan ook de advocaat moet voldoen en de sancties indien die verplichtingen niet worden nageleefd.

 

Sinds 17 juli 2013 bestaat er een nieuwe wet houdende de invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht en rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (WER) die de bepalingen van de dienstenwet grotendeels zullen vervangen.


De inhoudelijke verplichtingen blijven nagenoeg onveranderd, in tegenstelling tot de bevoegdheden van de fiscus, die worden aangevuld, en de sancties, die nu terug te vinden zijn in Boek XV WER.


De Orde van Vlaamse Balies heeft, voor wat de informatieverplichting betreft, aan de hand van een formulier een praktische leidraad ontwikkeld. Zo hoopt ze voor de individuele advocaat een praktische ondersteuning te bieden over het naleven van de informatieverplichtingen.


U kan hier een blanco model van het formulier en een ingevuld voorbeeld terugvinden.

 

Hier vindt u ook een model van website (een visueel voorbeeld van hoie de website van een advocatenkantoor er kan uitzien) en toelichting

Orde van Vlaamse Balies
Ad Rem Digitaal
ombudsdienst
             Contact I Permanente vorming I Vacatures I Hoofdsponsors I SitemapSupport          Made by All About Content and DMenP