Een advocaat,
Beter vroeg dan laat

Nieuws

OVB gehoord: aanpassing procedure voor strafuitvoeringsrechter voor straffen van drie jaar of minder

Op een hoorzitting van 20 maart van de Commissie Justitie van de Kamer vertolkte mr. Tom Bauwens, lid van de Commissie strafrecht van de OVB, het standpunt van de OVB over het hangende wetsvoorstel tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder.

Verkiezingen: “Efficiënte justitie is een fundamenteel recht van elke burger"

De Orde van Vlaamse Balies stelt aan de politieke wereld haar memorandum voor met 10 agendapunten. Het recht van elke burger op een efficiënte justitie is voor de OVB fundamenteel. Rode draad doorheen het eisenpakket is het respect voor de rechtsstaat. “Daaruit vloeit meteen onze eis voor een correct functionerende justitie, waarbij de rechtzoekende kan genieten van een goede dienstverlening”, zegt woordvoerder Hugo Lamon. “Dat betekent dat er genoeg financiële middelen gaan naar justitie zodat er genoeg rechters aan de slag zijn, in gebouwen met hedendaagse infrastructuur en IT-uitrusting en er geen lange wachttijden zijn om een proces op te starten. Alle partijen kunnen via moderne platformen in alle rechtbanken met elkaar communiceren en dossiers uitwisselen. In die ideale wereld kan elke inwoner van dit land naar de rechtbank stappen, zonder zich financieel geremd te voelen om een advocaat te raadplegen.”
Tot slot benadrukt de OVB dat de onafhankelijkheid van de advocaat met respect voor zijn beroepsgeheim in de Grondwet zou moeten worden opgenomen. Dat is voor de OVB een essentieel onderdeel van een goedwerkende rechtsstaat.
 

Een advocaat raadplegen

Een advocaat raadplegen, doet u beter vroeg dan laat. Door tijdig en juist advies in te winnen, vermijdt u problemen in de toekomst. 

Thema's